Logo
 

Specjalizacją naszej firmy jest malowanie oznakowania poziomego, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów przemysłowych, magazynowych i usługowych

Obsługujemy hale produkcyjne, magazynowe, parkingi i garaże wielopoziomowe, przyzakładowe parkingi, drogi i place manewrowe.Zakres prac obejmuje wyznaczanie i malowanie ciągów komunikacyjnych dla pieszych, dróg transportowych dla wózków widłowych, przejść dla pieszych, piktorgramów, oznaczeń BHP, cyfr, napisów. Oferujemy także usuwanie starego oznakowania  metodą chemiczną - bez ingerencji w strukturę posadzki oraz  frezowanie, szlifowanie i śrutowanie.

Pasy ruchu
Powiększenie

Każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, minimalna szerokość pasa ruchu zależy od kategorii drogi i wynosi od 2,50 m (drogi dojazdowe) do 3,75 m (autostrady poza terenem zabudowanym). Maksymalna szerokość pasa ruchu na terenie zabudowanym wynosi od 3,5 metra (autostrada) przez 3,0 m (droga zbiorcza) do 2,5 m (dwupasowa droga dojazdowa).

Znaki poziome
Powiększenie

Znaki drogowe umieszczone na nawierzchni jezdni w postaci linii, strzałek, napisów i innych symboli.

Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej. Jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest zobowiązany stosować się do znaków barwy żółtej. Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej.